Länsstyrelsen restaurerar våtmarker i naturreservat och andra skyddade områden. I år jobbar vi i ett 10-tal områden där över en mil diken läggs igen, till nytta för natur och människor.

Många våtmarker dikades under 1800- och 1900-talet. Anledningen var att man ville få mer tillväxt från skogen och göra om myrar till åkermark. De grävda dikena transporterar bort vatten och effekten blir att de torkar ut det omgivande landskapet.

Att restaurera våtmarker genom att gräva igen dikena är en effektiv form av naturvård som gynnar många djur- och växtarter. Dessutom ger det positiva effekter för oss människor, bland annat genom att våtmarker renar vatten, säger Hanna Johansson Jänkänpää på Länsstyrelsen Västerbotten.

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—vasterbotten/2024-05-29-stora-vatmarksomraden-aterstalls-i-vasterbotten.html