Det skulle behövas satsas över tio miljarder kronor mer per år på att rusta upp landets kommunala vatten- och avloppsanläggningar. Det menar branschorganisationen Svenskt Vatten.

I Åsele kommun i Västerbotten har det varit stora problem med olika vattenläckor i över en månad, men det är inte bara där som renoveringsbehovet är stort.

En rapport från branschorganisationen Svenskt Vatten från förra året visar att 80 procent av kommunerna som svarat på undersökningen uppger att de måste åtgärda VA-systemet.

Att förnya hela landets system kommer i dagens takt ta 250 år. Problemet handlar om att pengar saknas, men även kompetens.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/svenskt-vatten-tio-miljarder-kronor-saknas-till-va-systemen