Nu finns ett informationsblad som lyfter fram vattenråden som en värdefull resurs. Informationsbladet ”Ta hjälp av ett vattenråd” riktar sig till lokala politiker och allmänhet med intresse för vattenfrågor. Se länk för mer information nedan.

Foto: Paubäcken, Greger Jonsson

https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.1651ab04174bf0ffe183dd/1600953610441/Ta%20hj%C3%A4lp%20av%20ett%20vattenr%C3%A5d%20-%20f%C3%B6r%20webb.pdf