Besökspärlor: Naturreservat som bildades 2019

Paubäcken – Fotograf Greger Jonsson

Skarvsjömyrarna i Storumans och Vilhelmina kommuner

Skarvsjömyrarna är ett stort och väglöst naturreservat. Det är ett av länets värdefullaste myrområden med ett rikt fågelliv. I början av sommaren pågår vadarfåglarnas spel som mest intensivt och då kan du uppleva surrande myrsnäppor, intensivt drillande småspovar och dvärgbeckasinens säregna flyktspel.

Ormberget i Åsele kommun

Gammelskogen i Ormbergets naturreservat har stått orörd under lång tid vilket gjort att en mängd sällsynta arter fått en fristad här. Här finns dofttickor och doftskinn som ger skogen en doft av anis och kokos. Rynkskinn, kvistspikar och spindelblomster är några andra exempel på invånare i skogen.

Lidbergsgrottorna i Nordmalings kommun

De dramatiska geologiska formerna i naturreservatet Lidbergsgrottornas är som en skulpturutställning. Här finns tunnelgrottor, sprickgrottor, djupa klyftor och stora jättegrytor som gör reservatet till ett spännande utflyktsmål. Lidbergsgrottornas naturreservat bildades redan 1975. Skyddet av skogen har utökats 2019.

Dakota i Lycksele kommun

Vill du uppleva en riktig trollskog så ska du vandra upp för berget i naturreservatet Dakota. Reservatet ligger i en så kallad värdetrakt med en högre andel värdefull natur, så från Dakota kan du vandra längs stigar eller i obanad terräng till andra närbelägna gammelskogar.

Kvarnbäcken i Sorsele kommun

De starkt hotade flodpärlmusslorna i Kvarnbäckens naturreservat har en fascinerade och riskfylld livscykel. Musslornas larver måste, för att överleva, sitta fästa på öringars gälar under det första året. Endast en mussellarv på etthundra miljoner utvecklas till en mussla, som kan bli över 250 år gammal.

Sörheden i Nordmalings kommun

I Sörhedens naturreservat får du en uppfattning om hur en riktig gammelskog ser ut. Här finns flerhundraåriga tallar, grova gamla granar och lövträd och en rik flora och fauna. Här finns mycket sällsynta arter som den kräsne mindre barkplattbaggen. För den svampintresserade är området väl värt ett besök.

Rödingsjö i Dorotea kommun

På kanten till fjällen ligger Rödingsjö som under 2019 utökats i flera väderstreck. Naturreservatet är ett sjörikt och småkuperat område som är populärt för fiske och annat friluftsliv. Rödingsjö är ett utpräglat vildmarksområde där de stora rovdjuren björn, järv, lodjur och kungsörn kan påträffas.

Lillgodberget i Umeå kommun

Inte långt från Umeå stad ligger Lillgodbergets naturreservat. Här finns skogens ytterligheter med mörka granskogar i svackorna och öppna ljusa tallskogar nära bergets topp.