Länsstyrelsen i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland har tillsammans med SLU fått 1,5 miljoner kronor i bidrag för att genomföra ett projektet som går ut på att decimera antalet av den invasiva bäckrödingen.

Läs mer om detta i fiskejournalen.