Åtgärder för bättre vattenmiljö kan även ge positiva effekter inom en rad andra områden, som sysselsättning, rekreation och hälsa. Det visar en ny utvärdering som har gjorts inom LIFE IP Rich Waters.

Läs mer: https://www.vattenmyndigheterna.se/om-vattenmyndigheterna/nyheter-och-press/nyheter/2022-02-22-utvardering-visar-pa-sociala-och-ekonomiska-nyttor-med-vattenvardande-projekt.html