Foto: Daniel Holmqvist

Från 1 november till 30 april håller Vattenmyndigheten Bottenviken samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027. Ni hittar samrådsmaterialet samt lämnar in era synpunkter här.
Samrådsmaterialet är omfattande, vi vill därför tipsa om våra interaktiva presentationer av samrådsmaterialet som är framtagna för att underlätta för er att ta er an materialet.

Presentationerna finns här och är tänkta att ge er en inblick i de kommunala åtgärderna, guida er i aktuella statusklassningar av vattenförekomster i systemet VISS, samt visa hur ni lämnar in synpunkter via våran webbenkät.

Vattenmyndigheten Bottenviken bjuder nu in till samrådsmöten kring samrådsmaterialet och tillfällen att lyfta de utmaningar som finns inom vattendistriktet. Vi inleder med en presentation av materialet, samt informerar om hur ni lämnar in era synpunkter. Sedan får ni möjlighet att ställa frågor till oss på Vattenmyndigheten Bottenviken gällande samrådsmaterialet.

Då de föreslagna åtgärderna skiljer sig åt för Länsstyrelser och kommuner, kommer samrådsmöten att hållas separat för dessa grupper. Norrbottens- respektive Västerbottenskommuner delas upp i inland-respektive kustkommuner. Ytterligare en myndighet, Havs- och Vattenmyndigheten, kommer att presentera deras förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön på de möten som planeras för kustkommuner.

Ni kan anmäla er till samrådsmötena redan nu. Anmälningstiden går ut en vecka före respektive möte. På grund av covid-19 sker alla möten digitalt. En länk till mötet kommer att skickas till dig som har anmält dig via mejl några dagar innan mötet. Om du inte mottagit en länk till mötet senast dagen innan mötet kan du höra av dig till Vattenmyndigheten.Norrbotten@lansstyrelsen.se.

Samrådsmöten i Bottenvikens vattendistrikt

Länk till anmälan

  • 24 februari 2021, kl.10-12:30: dialogmöte Västerbotten (inland) – kommuner, vattenråd, vattenvårdsförbund och vattenpolitiker.

Detta är ett dialogmöte som vänder sig främst till kommuner i Västerbottens inland, samt, vattenråd, vattenvårdsförbund och vattenpolitiker:
Kommunerna Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Vindeln, samt Bjurholms vattenråd och vattenvårdsförbund, Ume- Vindelälvens vattenråd, Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund, Åby-, Byske-, Kågeälvens vattenråd, Södra Västerbottens vattenråd, Mellanbygdens vattenråd, Södra Bottenvikens kustvattenråd, Skellefteälvens vattenråd. Även allmänheten är välkommen att delta.

Länk till anmälan

  • 24 februari 2021, kl.14-16:30: dialogmöte Västerbotten (kust) – kommuner, vattenråd, vattenvårdsförbund och vattenpolitiker.

Detta är ett dialogmöte som vänder sig främst till Västerbottens kustkommuner, samt vattenråd, vattenvårdsförbund och vattenpolitiker:

Kommunerna Nordmaling, Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Vännäs, samt Bjurholms vattenråd och vattenvårdsförbund, Ume- Vindelälvens vattenråd, Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund, Åby-, Byske-, Kågeälvens vattenråd, Södra Västerbottens vattenråd, Mellanbygdens vattenråd, Södra Bottenvikens kustvattenråd, Skellefteälvens vattenråd. Även allmänheten är välkommen att delta.

Även Havs- och vattenmyndigheten kommer att medverka och ge en presentation av deras förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, ni hittar samrådsmaterialet här.

Länk till anmälan