SVT 10 MAJ 2022

Att genomföra miljöprövningarna vid Sveriges alla 2 000 vattenkraftverk menar myndigheterna är viktigt för att nå upp till de krav som EU ställt på Sverige. Dock finns det en förståelse från Vattenmyndighetens håll att det kan drabba den enskilde vattenkraftsägaren.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/vattenmyndigheten-vi-tar-inte-hansyn-till-enskildas-kostnader