Fotograf: Greger Jonsson

Vattenmyndigheternas roll är att sätta miljömål och miljökrav för vattnet i form av miljökvalitetsnormer. Här hittar du svar på frågor om detta arbete och kopplingen till den nationella planen för omprövning av vattenkraft:

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/miljokvalitetsnormer-for-vatten/kraftigt-modifierad-vattenforekomst/fragor-och-svar-om-kraftigt-modifierad-vattenforekomst.html

Länsstyrelsens roll är att ansvara för miljötillsyn och att delta i prövning av vattenverksamhet. Syftet med länsstyrelsernas tillsyn är att se till att verksamheten uppfyller reglerna i miljöbalken och kraven i EU:s vattendirektiv.