Beskedet om stämningarna kom i en debattartikel idag på DN Debatt undertecknad av företrädare för samebyarna Sirges, Unna Tjerusj, Baste och Ran samt Svenska Samernas Riksförbunds ordförande Matti Blind Berg och förbundsjurist Jenny Wik Karlsson. 

I den så kallade Girjasdomen 2020 slog Högsta domstolen fast att Girjas sameby har ensam upplåtelserätt till småviltsjakt och fiske. Sedan februari 2020 säljer Girjas jakt- och fiskekort enbart till folkbokförda i Norrbottens län. Därefter har även Talma sameby stämt staten och kräver ensamrätt att upplåta jakt och fiske inom sitt område. Där pågår för närvarande en rättsprocess. Liknande rättsprocesser väntar nu efter de fyra nya stämningarna.

Sportfiskarna fortsätter att bevaka fjällfiskefrågan via bland annat samverkan med andra intresseorganisationer och uppvaktning av politiker. Inom kort presenteras även ett remissvar på Renmarkskommitténs delbetänkande Jakt och fiske i renbetesland SOU 2023:46.

https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/15084/Ytterligare-fyra-samebyar-st%C3%A4mmer-staten