Nytt verktyg visar anlagda våtmarkers påverkan på vattenflöden

Ett nytt verktyg gör det nu möjligt att undersöka var en anlagd våtmark bör placeras för att...
Bäckrödingen är en främmande art. Foto: Länsstyrelsen i Jämtland

Utrotning av bäckröding

Länsstyrelsen i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland har tillsammans med SLU fått 1,5 miljoner kronor i bidrag för att genomföra ett projektet som...

Kunskap om dammar

Vilka effekter har dammar på erosion och stabilitet? Vilken betydelse har de för den biologiska mångfalden? Det här är några av de...

Planering inför nästa sexårscykel

Åtgärdsprogrammet prövas av regeringen, men under tiden arbetar Vattenmyndigheterna vidare med utvärdering och planering. Även om allting har blivit fördröjt så finns...

Vattenmyndigheten Bottenviken håller samråd om vattenarbetet för perioden 2021-2027

Foto: Daniel Holmqvist Från 1 november till 30 april håller Vattenmyndigheten Bottenviken samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer...

Ny ansökningsomgång LOVA-bidrag

Nu finns möjlighet att söka stöd till lokala vattenvårdsprojekt då Länsstyrelsen öppnat upp för en ny ansökningsomgång av LOVA-bidrag. Sista ansökningsdatum är...

Nya regler för laxfiske i Östersjön på remiss Foto Greger Jonsson Nu skickar HaV...

Vattenmyndigheten: ”Vi tar inte hänsyn till enskildas kostnader”

SVT 10 MAJ 2022 Att genomföra miljöprövningarna vid Sveriges alla 2 000 vattenkraftverk menar myndigheterna är viktigt för att nå...

Nytt verktyg mot stranderosion

Klimatförändringar förväntas ge högre havsnivåer som ökar kustens påverkan av extrema väderhändelser. För att underlätta klimatanpassning längs kusterna har SGU utvecklat ett...

Sportfiskarna- Sverige slöt inte upp bakom EU:s vattendirektiv

Läs Sportfiskarnas artikel om Sveriges ställning till EUs vattendirektiv: https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/7872/Sverige-slöt-inte-upp-bakom-EU-s-vattendirektiv