Seminarium – internbelastning av fosfor i sjöar i norra Sverige

Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten anordnar tillsammans med Umeå och Skellefteå kommun, Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt och Mellanbygdens vattenråd ett seminarium som...

Nya kartvisare och diagram för grundvattennivåer

SGU har tack vare regeringens grundvattensatsning 2018-2020 haft möjlighet att bygga ut och utveckla övervakningen av grundvattennivåer i Sverige. Utbyggnaden resulterade i...

Småskaliga kraftverks bidrag obetydligt

De gamla småskaliga kraftverken kan inte reglera vatten och därmed inte elnäten, deras produktionsbidrag är försumbart och elbidraget till södra Sverige är...

Sportfiskarna kritiska till svensk inställning om vattendirektivet

Som Sportfiskarna tidigare rapporterat om har den svenska regeringen på ett miljörådsmöte i Bryssel presenterat en position där man öppnar upp för att göra ändringar i vattendirektivet.

Vattenmyndigheten: ”Vi tar inte hänsyn till enskildas kostnader”

SVT 10 MAJ 2022 Att genomföra miljöprövningarna vid Sveriges alla 2 000 vattenkraftverk menar myndigheterna är viktigt för att nå...

Antalet havsöringar minskar – nu utökas fisketillsynen i Västerbotten

Antalet havsöringar minskar vid kusten i Västerbotten. Nu påbörjar Länsstyrelsen tillsyn av fisket längs kusten. – Vi gör det...

Vattendirektiv kräver flexibilitet och lokalt inflytande

Förslagen till tillämpning av dricksvattendirektivet är onödigt administrativa, kostsamma och fungerar inte i hela Sverige. SKR efterfrågar mer flexibilitet och ett ökat...

1800 små vattenkraftverk ska få sina villkor omprövade

SVT Småland 10 maj 2022Under en 20-års period ska cirka 1 800 små vattenkraftverk i Sverige få sina villkor omprövade av mark- och...

Utvärdering visar på sociala och ekonomiska nyttor med vattenvårdande projekt

Åtgärder för bättre vattenmiljö kan även ge positiva effekter inom en rad andra områden, som sysselsättning, rekreation och hälsa. Det visar en...

Samverkan Umeälvens och VRO10´s möten under 2020

Pga Covid 19 så skjuter vi på besöket hos fiskodlingen den 6 maj och gör det i höst istället! Läs vidare för detaljer om planerade möten i juni, augusti, oktober, och nästa år.