Arbetet att förse Sveriges vattenkraftverk med moderna miljövillkor har börjat och med det ett helt nytt kapitel i vattenkraftens 140-åriga historia, där många intressen berörs. Vattenråd 10 och 11 har glädjen att bjuda in till ett seminarium där vi hoppas kunna ge kunskap om såväl processen som den problematik som olika intressenter står inför.

Onsdag den 12 oktober – Hotell Lappland, Lycksele
Kostnad: 950 + moms inkl seminariet, fika och lunch
(Ideella föreningar: Kostnadsfritt seminarium – lunch ingår ej)

09.00             NAP ur ett länsperspektiv; Process, normer och verktyg
                      Tina Buckland/Mats E Johansson; Länsstyrelsen i Västerbottens län

09.30             Att införliva lokala intressen i NAP-arbetet
                      Jan Åberg, Mellanbygdens Vattenråd, VRO 9

10.00             Fika

10.20             Vattenregleringsföretagens syn på NAP-processen
                      Tina Hedlund

10.50             Skellefteå Kraft – en kraftproducents erfarenhet av NAP-arbetet

11.20             Älvräddarnas syn på NAP-processen
                      Christer Borg – Maggan Svenning

11.50             Allmän frågestund till tidigare föreläsare

12.00             Lunch (ingår i Konferensavgift)

13.00             Fisk i reglerade vatten
                      Gunnar Öhlund, SLU

13.30             Aktuell forskning – Vattenkraft och miljö
                      Roland Jansson, Umeå Universitet

14.00             Vattenkraftens Miljöfond – Vår roll i processen (namn saknas i nuläget)

14.30             Allmän frågestund – samtliga föreläsare

14.50 (ca)       Avslut och fika

Anmälan: Görs per epost (även ideella föreningar) – med faktureringsadress
Avanmälan möjlig tom 2 veckor före seminariet-därefter faktureras full avgift.
Greger Jonsson, Lycksele kommun (kontaktperson VRO 10 och 11)
greger.jonsson@lycksele.se
Mob: 070-625 97 30