Åsa Widén från Samverkan Umeälven presenterade lite om hennes arbete att framställa en rapport som kommer att bilda en grund till framtida beslut inom vattenvård och berättade om deras restaureringsarbete i Juktån.

Daniel Holmqvist, Vindelälvens Fiskeråd, presenterade resultat från en enkätundersökning.

Anders Persson och Amanda Löfdahl presenterade information om ”Projekt Friskare Skogsvatten 2.0” https://www.friskareskogsvatten.com/
Deras fokus var mark och vatten och riktad mot skogsägare. De berättade en del om restaureringsarbeten i Västerbotten.

Kallelse

20200219ÅrsmöteDagordningVRO10AnsiaCampingLse