Här är anteckningarna för årsmötet för Vattenråd 10, Ume-Vindelälvens Vattenråd. Nedan finns anteckningar samt den föreläsning om fvo-sammanslagning som hölls av Kenneth Ottosson, HS Västernorrland.

20210526PPvattenradfusion-fvo