Minnesanteckningar Vormsele 2011-12-06

Bilagor-2011-2Ladda ner

Styrgruppsmöte, telefonmöte 20110607

Bilagor-2011Ladda ner

Minnesanteckningar Vormsele 2012-11-28

Bilagor-2012Ladda ner

Minnesanteckningar vid Styrgruppsmöte VRO 10.

Bilagor-2011Ladda ner

VRO 10:s årsmöte 2021-05-26

Här är anteckningarna för årsmötet för Vattenråd 10, Ume-Vindelälvens Vattenråd. Nedan finns anteckningar samt den föreläsning om fvo-sammanslagning som hölls av Kenneth...