Vattenmyndigheterna gick 1 november 2020 ut på samråd med förslag till åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för de kommande sex årens vattenarbete. Under samrådet som pågick till 30 april 2021 lämnade cirka 800 myndigheter, kommuner, branschorganisationer och andra aktörer synpunkter på förslagen.

Läs mer: https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad/samrad-forvaltningsperioden-2021-2027/samradssvar-2021-2027.html