Vattenråd 10 Nyheter

Snart får 1 800 fastighetsägare i Umeå kommun ett brev om sitt avlopp

Under drygt tre år kommer kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbeta för att säkerställa att Umeås små avlopp uppfyller dagens miljökrav på rening....

Artikel från Energiföretagen -Välkommet att pausa omprövningen av vattenkraften

"Riksdagens civilutskott föreslår nu för regeringen att tidplanen för omprövning av vattenkraft förskjuts. Vidare att regeringen säkerställer att alla nödvändiga åtgärder för...

Aktuellt Vormbäcksgruppen

De 1 dec 2021 hölls ett möte inom Vormbäcksgruppen med nedanstående mötespunkter. Se bifogade protokoll för mer information och analysresultat.- Nytt inom...

Vattenregleringsföretagen – En viktig aktör i det tysta

Restaureringsarbetren i Juktån och Likkotgrenen - ett av många miljöprojekt som VRF medverkar i. Foto: Greger Jonsson Vattenregleringsföretagen...